โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี : สำนักงานเขตพพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 5
 

เอกสาร SAR 2554
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึษา 2554

เอกสาร SAR 2555
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึษา 2555

เอกสาร SAR 2556
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึษา 2556

เอกสาร SAR 2557

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึษา 2557 - คำนำ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึษา 2557 - ปก
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึษา 2557 - ตอนที่ 1
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึษา 2557 - ตอนที่ 2
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึษา 2557 - ตอนที่ 3
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึษา 2557 - ตอนที่ 4
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม


เอกสาร SAR 2558
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึษา 2558

เอกสาร SAR 2559
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึษา 2559
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึษา 2559 - ปก คำนำ สารบัญ

 

** หากไม่สามารถเปิดไฟล์ได้ให้ดาวน์โหลดโปรแกรม Winrar เพื่อเปิด คลิกที่นี่ **