โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี : สำนักงานเขตพพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 5
รายการ หน้าหลัก | ข้อมูลโรงเรียน | ข้อมูลนักเรียน | ข้อมูลบุคลากร | สื่อและผลงาน | ติดต่อเรา

คำสั่งโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม

เลขที่
เรื่อง
วันที่ประกาศ
PDF
RAR
314/2561  แต่งตั้งผู้กำกับกองลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 1-11-2561
313/2561  แต่งตั้งครูเวรประจำสายรถ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 1-11-2561
312/2561  แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนพฤศจิกายน ธันวาคม 1-11-2561
311/2561  แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 1-11-2561
310/2561  แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 1-11-2561
309/2561  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามสายงานการบริหารโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1-11-2561
270/2561  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน "ภายใต้ชื่อเยาวชนไทยหัวใจ STRONG " โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "โรงเรียนสุจริต" 18-09-2561
268/2561  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 18-09-2561
260/2561  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา " โรงเรียนสุจริต" 13-09-2561
249/2561  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 5-9-2561
242/2561  แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 28-8-2561
241/2561  แต่งตั้งครูเวรกำกับดูแลนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 28-8-2561
226/2561  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการพัฒนาทักษะทางวิชาการ 14-8-2561
223/2561  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและเตรียมรับการประเมิน โรงเรียนมาตรฐานสากล 10-8-2561
221/2561  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกำกับติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนของคณะครู 10-8-2561

 

ทั้งหมด 206 รายการ 14 หน้า ----- หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] Next>>