โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี : สำนักงานเขตพพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 5
รายการ หน้าหลัก | ข้อมูลโรงเรียน | ข้อมูลนักเรียน | ข้อมูลบุคลากร | สื่อและผลงาน | ติดต่อเรา

คำสั่งโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม

เลขที่
เรื่อง
วันที่ประกาศ
PDF
RAR
82/2559  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 3-6-2559
80/2559  เเต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 31-5-59
79/2559  แต่งตั้งครูเวรประจำสายรถ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 30-5-2559
78/2559  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมจิตสาธารณประโยชน์ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 24-5-2559
75/2559  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 22-5-2559
73/2559  แต่งตั้งครูเวรทำหน้าที่อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนประจำสัปดาห์ 13-5-2559
74/2559  แต่งตั้งผู้กำกับกองลูกเสือ – เนตรนารีและ ยุวกาชาด โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 18-5-2559
65/2559  แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ (เข้าร่วมโครงการ "การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" ) 9-5-2559
64/2559  แต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 9-5-2559
63/2559  แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 9-5-59
62/2559  แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 9-5-2559
60/2559  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม “ค่ายคุณธรรมนำสู่วิชาการ พัฒนาพื้นฐานวิถี 5 ห้องชีวิต” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (วิชาการ) 2-5-2559
59/2559  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม “ค่ายคุณธรรมนำสู่วิชาการ พัฒนาพื้นฐานวิถี 5 ห้องชีวิต” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 28-4-2559
58/2559  เเต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ (อบรมเชิงปฏิบัติการ งบประมาณ 2559) 21-4-59
48/2559  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการวัดผลและประเมินผล 25-3-2559

 

ทั้งหมด 206 รายการ 14 หน้า ----- หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] Next>>