โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี : สำนักงานเขตพพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 5
รายการ หน้าหลัก | ข้อมูลโรงเรียน | ข้อมูลนักเรียน | ข้อมูลบุคลากร | สื่อและผลงาน | ติดต่อเรา

คำสั่งโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม

เลขที่
เรื่อง
วันที่ประกาศ
PDF
RAR
46/2559  แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ (อบรมงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ) 25-3-2559
45/2559  แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ (อบรมครูแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้ฯ) 25-3-2559
44/2559  แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ม.๑, ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 25-3-2559
43/2559  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 23-3-2559
42/2559  เเต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนเมษายนและพฤษภาคม 23-3-2559
41/2559  แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ (อบรมเพื่อพัฒนาครูภาษาไทย ) 16-3-2559
40/2559  แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ (ประชุมปฏิบัติการตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”) 16-3-2559
39/2559  แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ 16-3-2559
38/2559  แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ 14-3-2559
36/2559  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 14-3-2559
35/2559  แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 14-3-2559
34/2559  แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ 9-3-2559
33/2559  แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ 7-3-2559
32/2559  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ คณะนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีโรงเรียนในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาจังหวัดลพบุรี (กรมสามัญศึกษาเดิม) ประจำปี ๒๕๕๙ 4-3-2559
31/2559  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแนะแนวการศึกษาต่อ 6-3-2559

 

ทั้งหมด 206 รายการ 14 หน้า ----- หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ] Next>>