โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี : สำนักงานเขตพพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 5
รายการ หน้าหลัก | ข้อมูลโรงเรียน | ข้อมูลนักเรียน | ข้อมูลบุคลากร | สื่อและผลงาน | ติดต่อเรา

คำสั่งโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม

เลขที่
เรื่อง
วันที่ประกาศ
PDF
RAR
10/2559  แต่งตั้งคณะกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2558 3-2-2559
8/2559  เเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Pre O-NET) ปีการศึกษา 2558 2-2-2559
09/2559  แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ 20-1-2559
07/2559  แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ 18-1-2559
06/2559  แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ 7-1-2559
05/2559  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำเอกสารประเมินสถานศึกษาป้องกันเเละแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ 13-1-2559
03/2559  แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ 7-1-2559
02/2559  แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ 4-1-2559
01/2559  แต่งตั้งครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเตรียมความพร้อมในการเเข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 65 4-1-2559
225/2558  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2016 ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 27-12-2558
221/2558  คำสั่งเวรเดือนมกราคม 2559 22-12-2558
217/2558  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในอำเภอท่าหลวง เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 16-12-2558
211/2558  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2558 16-12-2558
208/2558  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบ O-NETฯ 16-12-2558
207/2558  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองนักเรียนรับทุนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 16-12-2558

 

ทั้งหมด 206 รายการ 14 หน้า ----- หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ] Next>>