โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี : สำนักงานเขตพพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 5
รายการ หน้าหลัก | ข้อมูลโรงเรียน | ข้อมูลนักเรียน | ข้อมูลบุคลากร | สื่อและผลงาน | ติดต่อเรา

คำสั่งโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม

เลขที่
เรื่อง
วันที่ประกาศ
PDF
RAR
220/2561  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศการสอนประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 10-8-2561
219/2561  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัปดาห์วิทยาสาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 10-8-2561
204/2561  แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนสิงหาคม กันยายน 31-7-2561
201/2561  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 26-7-2561
193/2561  แต่งตั้งคณะกรรมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 23-7-2561
189/2561  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดบูธแสดงผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE 20-7-2561
187/2561  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายดาราศาสตร์ในโรงเรียน (แบบมีส่วนร่วม) 20-7-2561
175/2561  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 16-7-2561
174/2561  แต่งตั้งคณะกรรมการรองรับการตรวจสอบโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว เขตตรวจราชการที่ ๒ (โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน) 12-7-2561
167/2561  แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมกีฬา วันต่อต้านยาเสพติด ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 11-7-2561
165/2561  แต่งตั้งคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 11-7-2561
161/2561  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 10-7-2561
146/2561  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 18-6-2561
144/2561  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 15-6-2561
143/2561  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม "ค่ายคุณธรรม" ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 14-6-2561

 

ทั้งหมด 206 รายการ 14 หน้า ----- หน้า : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] Next>>