โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี : สำนักงานเขตพพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 5
รายการ หน้าหลัก | ข้อมูลโรงเรียน | ข้อมูลนักเรียน | ข้อมูลบุคลากร | สื่อและผลงาน | ติดต่อเรา

คำสั่งโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม

เลขที่
เรื่อง
วันที่ประกาศ
PDF
RAR
141/2561  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ 12-6-2561
130/2561  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ 5-6-2561
127/2561  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 31-5-2561
125/2561  แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนมิถุนายน กรกฎาคม 30-5-2561
122/2561  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖/ 25-5-2561
111/2561  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ 17-5-2561
106/2561  แต่งตั้งครูและนักเรียนแกนนำดำเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 15-5-2561
105/2561  แต่งตั้งครูเวรทำหน้าที่อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนประจำสัปดาห์ 15-5-2561
103/2561  กิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนแรกเข้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ 9-5-2561
99/2561  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามสายงานการบริหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 9-5-2561
98/2561  แต่งตั้งผู้กำกับกองลูกเสือ - เนตรนารี และยุวกาชาด ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 9-5-2561
90/2561  แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 27-4-2561
70/2561  แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 26-3-2561
66/2561  แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนเมษายน 21-3-2561
64/2561  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 19-3-2561

 

ทั้งหมด 206 รายการ 14 หน้า ----- หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] Next>>