โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี : สำนักงานเขตพพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 5
รายการ หน้าหลัก | ข้อมูลโรงเรียน | ข้อมูลนักเรียน | ข้อมูลบุคลากร | สื่อและผลงาน | ติดต่อเรา

คำสั่งโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม

เลขที่
เรื่อง
วันที่ประกาศ
PDF
RAR
20/2561  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 31-1-2561
5/2561  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนภายใน โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 9-1-2561
1/2561  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ Pre O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒๕๖๐ 3-1-2561
176/2560  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-Net ) 27-12-2560
175/2560  แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมบัญชีกองทุนหมุนเวียนเศรษฐกิจพอเพียง 21-12-2560
173/2560  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม Merry Christmas and ้Happy New Year 2018 20-12-2560
172/2560  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาอังกฤษ Merry Christmas and Happy New Year 2018 19-12-2560
171/2560  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๐ 18-12-2560
170/2560  แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 15-12-2560
161/2560  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม "ค่าย รู้คิดพัฒนา จิตอาสายั่งยืน" 28-11-2560
160/2560  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการค่ายบูรณาการเชิงนิเวศน์ ๒ กลุ่มสาระ 28-11-2560
153/2560  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมชุมนุม 15-11-2560
152/2560  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 15-11-2560
151/2560  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ 15-11-2560
148/2560  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาควบคุมดูแลนักเรียนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 8-11-2560

 

ทั้งหมด 206 รายการ 14 หน้า ----- หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] Next>>