โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี : สำนักงานเขตพพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 5
รายการ หน้าหลัก | ข้อมูลโรงเรียน | ข้อมูลนักเรียน | ข้อมูลบุคลากร | สื่อและผลงาน | ติดต่อเรา

คำสั่งโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม

เลขที่
เรื่อง
วันที่ประกาศ
PDF
RAR
147/2559  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ (อบรมพัฒนาครูโรงเรียนวิถีพุทธ ) 18-08-2559
145/2559  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ (อบรมพัฒนารองผู้อำนวยการโรงเรียน) 15-08-2559
144/2559  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ (อบรมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติราชการประจำปี) 15-08-2559
143/2559  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ (อบรมปฏิบัติการการเรียนการสอร EIS) 15-08-2559
142/2559  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ (อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวฯ) 15-08-2559
141/2559  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ (อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการอ่านสำหรับนักเรียนพิการ) 15-08-2559
137/2559  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ 11-08-2559
136/2559  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ 29-07-2559
135/2559  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ 28-07-2559
134/2559  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ 28-07-2559
133/2559  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ 28-07-2559
132/2559  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการ “เฉลิมราชย์ ๗๐ ปีมหาราชา ฉลลองชนม์ ๘๔ พรรษา มหาราชินี สพม.๕ น้อมเกล้าสดุดี สานวิถี ๓H ปีที่ ๔” 28-07-2559
131/2559  แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ 28-07-2559
130/2559  เเต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ (การประชุมชี้แจงแนวทางการกรอกข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน : NEA ) 28-07-2559
129/2559  แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ) 27-07-2559

 

ทั้งหมด 206 รายการ 14 หน้า ----- หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] Next>>