โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี : สำนักงานเขตพพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 5
รายการ หน้าหลัก | ข้อมูลโรงเรียน | ข้อมูลนักเรียน | ข้อมูลบุคลากร | สื่อและผลงาน | ติดต่อเรา

คำสั่งโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม

เลขที่
เรื่อง
วันที่ประกาศ
PDF
RAR
102/2559  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือเเห่งชาติ 29-06-59
101/2559  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบดูแลการเข้าค่ายฝึกซ้อมดนตรีพื้นบ้านอีสาน 28-06-59
100/2559  เเต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนกรกฏาคม 28-06-59
99/2559  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายเครื่องประดับศิราภรณ์ 22-06-59
98/2559  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามสายงานการบริหาร โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 22-06-59
96/2559  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 15-6-59
94/2559  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 13-6-2559
93/2559  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นฯ 13-6-2559
92/2559  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักเรียนเพื่อรับทุนปัจจัยพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 10-6-2559
91/2559  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองนักเรียนรับทุนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 10-6-2559
90/2559  แต่งตั้งคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 9-6-2559
89/2559  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 8-6-2559
85/2559  แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ (ประชุมเตรียมงาน 3H) 3-6-2559
84/2559  แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ (ประชุมพัฒนาศักยภาพครูสุขศึกษาฯ) 3-6-2559
83/2559  แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ(ประชุมโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน) 3-6-2559

 

ทั้งหมด 206 รายการ 14 หน้า ----- หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] Next>>